Kamu Kurumları için IPv6’ya Geçiş Kılavuzu Yayımlandı

İnternetin sürekli gelişiminin sağlanarak yenilikçilik ve ekonomik büyümeye olanak sağlayacak bir platform olmaya devam edebilmesi için IPv6’ya geçiş önem arz etmektedir. IPv6’ya geçişte kamu kurumlarının rolü ise gerek vatandaşların internet tabanlı hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanmasının temini gerekse de özel sektörün IPv6’ya geçişinin tetiklenmesidir. Her kurumun farklı ağ altyapılarına sahip olması ve varlıklarının niteliklerinin farklılıklar taşıması gibi sebeplerle kendine has bir geçiş süreci izlenmesini gerektirmekle birlikte kamu kurumlarının nereden başlamaları gerektiğine yönelik bir kılavuz oluşturulmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının IPv6’ya geçiş sürecinde yararlanabileceği bir kılavuz oluşturulmuştur.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.