Hakkında

İnternetin sürekli gelişimi ve böylece yenilikçilik ve ekonomik büyümeye olanak sağlayacak bir platform olarak devam edebilmesi için IPv6 büyük önem arz etmektedir. “IPv6’ya hazır olma” konusunda geri kalan ülkelerin İnternetin ekonomik, toplumsal ve sosyal imkânlarından faydalanamama riski ortaya çıkmaktadır. Uzun vadede internetin geleceği, her gün katlanan kullanıcı sayısına orantılı bir altyapı sunulabilmesi ve küresel bağlanabilirliğin garantilenebilmesi için tüm paydaşlar arasında IPv6’nın yaygınlaşması gerekmektedir.

IPv6’ya geçiş, dünya çapındaki önemli ISS’lerin, ağ ekipmanı üreticilerinin ve web şirketlerinin ürün ve hizmetlerinde tamamen IPv6 kullanmaya başladıkları gün olan “6 Haziran 2011 Dünya IPv6’ya Geçiş Günü”nden bu yana çok büyük ölçüde artmıştır. Çeşitli kaynaklarda yer alan IPv6 kullanım istatistikleri IPv6 trafiğinin her yıl katlanarak arttığını göstermektedir.
Diğer yandan IPv4 adres bloklarının edinim maliyeti her geçen gün artmakta, bu nedenle İnternet ekosisteminin oyuncuları IPv4 ağlarını mümkün olduğunca azaltma eğilimi göstermekte; IPv6’ya geçiş süreçlerinde yalın IPv6 uygulamayı tercih ederek maliyetlerini düşürmektedir.

IPv6’ya geçişin ülkemizde de gecikmeksizin ve sorunsuz bir biçimde sağlanabilmesi için işletmecilerin planlamalarının tamamlanarak IPv6’ya geçişin koordineli biçimde hayata geçirilmesi gerekmektedir.